Biorytmy

Rytm roczny

05/02/2019

Rytm roczny jest rytmem endogennym, podobnie jak rytm dobowy i miesięczny. Jest w nas wbudowany jako wewnętrzny zegar i regulowany sygnałami czasu dawanymi przez przyrodę.

Rytm ten jest z natury rzeczy silniej odczuwany przez dojrzałe kobiety, poniewaz comiesięczne zmiany hormonalne pełnią rolę sygnału czasu.

Rytm tygodniowy jest rytmem reaktywnym. Oznacza to,ze jest on wprawdzie w nas wbudowany, nie działa jednak samoistnie, lecz potrzebuje wyzwalającego bodźca, który wprawi go w ruch. Przypomina to strunę wiolonczeli. Struna ta nie drga "sama przez się", lecz pozostaje nieruchoma,ale stopień jej napręzenia określa z góry, jak będzie wibrować,kiedy...

Rytm dobowy

29/03/2018

Rytm dobowy. regulowany następstwem dnia i nocy, jest w nas głęboko zakorzeniony. Rozumie to kazdy, kto przezył kiedyś nagłą zmianę tego rytmu w czasie. Lecąc do Ameryki musimy przestawić zegarki o sześć godzin. Zegarek wprawdzie łatwo przestawić,ale zegar wewnętrzny będzie działał nadal w dawnym rytmie. Ten wewnętrzny zegar mozna wyregulować tylko...

Biorytmy

20/11/2017

Organizm kazdego z nas spełnia swe funkcje w okreslonym rytmie. Czynności komórek nerwowych przebiegają w setnych,a nawet tysięcznych częściach sekundy.