Dr Hamer i choroba zwana rakiem

 

Właściwie Dr Ryke Gerd Hamer urodził się w 1935 roku na Wyspach Fryzyjskich. Studiował medycynę i teologię na Uniwersytecie Eberharda i Karola w Tybindze; był niemieckim internistą i chirurgiem, w 1978 r. doświadczył tragicznej śmierci swojego syna Dirka. Niedługo potem zdiagnozowano u niego nowotwór jądra. Dr Hamer odkrył i potwierdził w badaniach...

5 praw natury

18/07/2017

Germańska Nowa Medycyna doktora Hamera opiera się na założeniach 5 Biologicznych Praw Natury, których nieznajomość w klasycznej medycynie przeszkodziła prawidłowo oceniać, postrzegać i diagnozować choroby.

W chwili szoku konfliktowego dochodzi do "zwarcia" w ustalonym obszarze mózgu. Można to zaobserwować na zdjęciach z tomografii komputerowej w postaci pierścieni przypominających te powstające na wodzie po wrzuceniu do niej kamienia.