5 praw natury

18/07/2017


Germańska Nowa Medycyna doktora Hamera opiera się na założeniach 5 Biologicznych Praw Natury, których nieznajomość w klasycznej medycynie przeszkodziła prawidłowo oceniać, postrzegać i diagnozować choroby.

1 Prawo Natury głosi, że:

podstawą choroby jest szok nazywany Syndromem Dirka Hamera (DHS) - prawo to jest podstawą żelaznych reguł powstawania raka, ale o tym za chwilę.

Zgodnie z 2 Prawem Natury

choroby składają się z dwóch faz. Z tzw. fazą zimną, aktywną mamy do czynienia, kiedy uderza w nas silny stres, przeżywamy traumę i trwa ona tak długo, jak długo pozostajemy w konflikcie.

Charakterystycznymi objawami dla tej fazy są problemy ze snem, obsesyjne poszukiwanie rozwiązań danej sytuacji, brak apetytu, pocenie się, odczuwanie zimna i dreszcze na całym ciele, zwłaszcza oziębienie stóp i dłoni.

Druga faz to tzw. faza gorąca, naprawcza, z którą mamy do czynienia, gdy konflikt zostanie rozwiązany lub zwyczajnie zaakceptujemy dany stan rzeczy i stres zniknie. Faza ta znana jest także jako etap leczenia lub regeneracji organizmu.

Objawia się ona podwyższeniem temperatury ciała, osłabieniem, stanami zapalnymi i obrzękami. W połowie drogi tej fazy może dojść do kryzysu epileptycznego, czyli powrotu do fazy aktywnej po to, aby sprawdzić, czy aby na pewno doszło do pogodzenia się z konfliktem.

Pod koniec fazy naprawczej dochodzi do zabliźniania tkanek, pojawia się suchy kaszel, następuje powolny powrót do normy.

Warto zauważyć, że w fazie aktywnej konfliktu ujawnia się połowa wszystkich chorób,
a druga połowa pojawia się, gdy konflikt zostanie rozwiązany. Np. konflikt z niską samooceną w zimnej fazie mógłby spowodować anemię, a w gorącej fazie białaczkę.

Albo konflikt z poczuciem bezsilności lub uczucia uwięzionego we własnym ciele w zimnej fazie zwiastuje stwardnienie rozsiane, a w gorącej fazie na chorobę Parkinsona.

Trzecie Prawo Natury

zależy od tego, jak osoba reaguje na szok. Reakcja ta opiera się na percepcji, przekonaniach i doświadczeniach życiowych osoby, zarówno na poziomie świadomym, jak i nieświadomym.

Prawo to wychodząc z założenia, że w procesie ewolucji wszystkie ludzkie organy i tkanki wykształciły się z trzech listków zarodkowych (ektodermy, endodermy i mezodermy), określa, która część mózgu i jaki narząd lub tkanka jest dotknięta chorobą.

I tak z endodermy (pień mózgu) wykształciły się narządy umożliwiające przetrwanie, np. żołądek, płuca, macica, jelita, jądra. 

Z ektodermy (kora mózgowa) - to, co umożliwia nam pod każdym względem kontakt ze światem zewnętrznym, np. oczy, naskórek, tętnice, natomiast z mezodermy (nowej - substancja biała mózgu, starej - móżdżek - organy pomagające poruszać się, walczyć, przemieszczać, np. kości, mięśnie, ścięgna, skóra właściwa.

Czwarte Prawo Natury 

określa, jaki rodzaj mikrobów (grzybów, bakterii lub wirusów) będzie wykorzystany w gorącej, naprawczej fazie konfliktu. Rodzaj drobnoustrojów zależy od tego, jaka tkanka lub jaki organ był dotknięty konfliktem.

Grzyby odpowiadają endodermie i redukują tkanki, które narosły w fazie aktywnej. 

Przy niewystarczającej ich ilości, organizm rozkłada guzy na torbiele.

Bakterie odpowiadają mezodermie i ich zadaniem jest rozkładanie tkanki oraz wypełnianie ubytków i odbudowywanie tkanki.

Z kolei odpowiadające ektodermie wirusy odbudowują tkanki i wypełniają ubytki, w których pojawiła się martwica.

Piąte Prawo Natury 

to kwintesencja, która pomaga zrozumieć, dlaczego nic nie dzieje się przypadkowo. Człowiek podlega tym samym prawom co zwierzęta, jest oparty na działaniu sensownych biologicznych programach natury, które przetrwały już miliony lat ewolucji i wciąż są aktywne.