Jego historia

09/01/2018


Uważany jest za najsłynniejszego amerykańskiego jasnowidza i mistyka XX wieku. W Ameryce pisze się o nim poważne doktoraty. A fundacja jego imieniem oddaje do dyspozycji zainteresowanych tysiące zapisanych stron readingów /odczytów/, jakich dokonywał w transie przez dziesiątki lat. Był i pozostał wręcz ortodoksyjnym katolikiem. Musiał to z czasem pogodzić z uznaniem reinkarnacji i wiedzy o pradawnych zaginionych cywilizacjach.

"Największy fenomen parapsychiczny tego wieku", "Największy mistyk Ameryki", "Najsłynniejszy jasnowidz Ameryki", "Największe medium tego wieku", "Śpiący prorok" - tak najczęściej określano niezwykłego człowieka - Edgara Cayce - żyjącego w latach 1887 - 1945 w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Już w dzieciństwie przejawiał niezwykłe zdolności duchowe. Kiedy miał sześć czy siedem lat, powiedział rodzicom, że widzi "zjawy" i rozmawia z nimi. Rodzice jednak przypisali to wyobraźni dziecka. W latach nieco późniejszych miał inny dar - uczył się śpiąc z głową opartą na podręcznikach. Jednak ten talent zanikł, i Edgar musiał iść do pracy ukończywszy zaledwie siedem klas ogólnej edukacji.

Edgar Cayce urodził się w Hopkinsville w stanie Kentucky w 1877 roku, aby stać się jednym spośród tych, którzy kontynuowali długą tradycję amerykańskich "śpiących proroków" - ludzi, którzy w rzekomo nieświadomym stanie, wygłaszali swe proroctwa. Powszechnie uważa się, że potrafią oni diagnozować choroby u ludzi, których przedtem nigdy nie wiedzieli, a często zdarzało się, że nie potrzebowali widzieć pacjenta wcale. Tym, co ich łączyło było podstawowe lub średnie wykształcenie, pochodzenie z ubogiego środowiska oraz prosty i religijny styl życia. Będąc "świadomymi", wykonywali oni zupełnie zwyczajne zawody. Edgar Cayce pracował wraz z żoną jako fotograf do czasu, aż w pełni poświęcił się "odczytywaniu". Typowo również, żaden spośród nich zdawał się nie czerpać ze swych zdolności zysków, acz co najwyżej przyjmował liche datki. Tak zwany trans czy sen prorocki to dobrze znany chociażby teozofom i różokrzyżowcom jogiczny stan Samadhi, praktyka Yogoda w krija jodze czy leżąca Laya-Dhyana Mistrzów Mądrości.

Jasnowidz, Mistyk i Prorok Edgar Cayce był fenomenem o wyjątkowych zdolnościach. Wprowadzając się w szczególnego rodzaju trans mógł odczytywać historię człowieka i dziejów ludzkości zarówno z podświadomości jak i z tzw. kroniki akaszy. Te nadzwyczajne zdolności Cayce'a zostały szczegółowo sprawdzone w ciągu 20 lat diagnozowania i leczenia osób oddalonych nawet o kilka tysięcy kilometrów przez robienie tzw. ridingów (readings). Jako pierwszy leczył całego człowieka tj. ciało, umysł i ducha, a nie tylko samo ciało, przez co został nazwany Ojcem medycyny holistycznej. W oparciu o treść tych ridingów opracowano wiele znakomitych leków.

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności po dwudziestu latach bezbłędnego leczenia odkryto możliwość robienia ridingów o życiu (life readings), i dzięki temu dowiedzieliśmy się o pochodzeniu człowieka i dawnych cywilizacjach. Zasługi Edgara Cayce'a są nieocenione. Różne dziedziny nauki, a w szczególności medycyny, historii dziejów ludzkości, historii Ziemi czerpią z ridingów Cayce'a jak z najczystszego źródła wiedzy. Na podstawie przekazów Cayce'a napisano wiele ciekawych książek, które również są dostępne w Polsce.

Edgar Cayce (czyt. Edgar Kejsi), człowiek o niezwykłych zdolnościach, zasłynął w Stanach Zjednoczonych z początkiem naszego stulecia. Wielu uważa go za największego mistyka, jaki pojawił się od czasów narodzenia Jezusa Chrystusa. Dzięki jego fenomenalnym zdolnościom zgromadzono wiedzę, która stała się nieocenionym źródłem niedostępnych nam dotychczas fascynujących informacji o pochodzeniu i życiu człowieka oraz wielu istotnych dla nas dziedzin życia. Zasługi Edgara Cayce'a na polu medycyny są tak wielkie, że pomimo, iż nie był lekarzem Uniwersytet w Chicago nadał mu w czerwcu 1954 r. Honorowy Tytuł Doktora Medycyny.

Śpiący prorok" popadał w głęboki relaks Yogoda czy Laya-Samadhi, w taki tak zwany płytki trans przypominający sen, ale wyrażał się wyraźnie i głośno, jak w stanie czuwania. Metodą Edgara Cayce było wejście w sen i odpowiadanie na pytania, jakie mu zadawano, albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem sekretarki. Gdy jego sława rosła, kolejki do niego stawały się coraz dłuższe, a znajdowały się w nich takie osobistości, jak Houdini czy Edith Wilson - żona prezydenta USA Woodrowa Wilsona. W stanach tych, Cayce rozprawiał niemalże o wszystkim, w tym: pochodzeniu człowieka, naturze duszy, sposobach leczenia, aurach, reinkarnacji, przyszłości ludzkości, Biblii, dziele Jezusa na Ziemi, snach, doświadczeniach pozacielesnych, prekognicji, retrokognicji, demonologii, psychometrii oraz wielu tematach związanych z okultyzmem. Skomentował również zwoje znad Morza Martwego oraz wypowiedział przepowiednie dotyczące II Wojny Światowej, nowego tysiąclecia, a także dziwacznych planach "silnika bez paliwa".

Oświadczył on, że żadna z części kosmosu nie jest pusta, a boska wola i siła przenosi się przez promienie. Wszyscy jesteśmy - jak mówił, istotami duchowymi, przechodzącymi przez materialne doświadczenie na Ziemi, co jest częścią większej i bardziej złożonej podróży do źródeł naszego prawdziwego pochodzenia, głównego Bóstwa. Jego poglądy na życie są znacznie bardziej kontrowersyjne. Twierdził on, że dusza unosi się nad dzieckiem na 6 miesięcy przed urodzeniem i czasem nie wchodzi w ciało dziecka do miesiąca po urodzeniu. Zdaje się, że każda dusza potrzebuje czasu, na rozważenie, czy dane ciało jest tym właściwym pod jej cel. Jednakże niewiele z tego to sprawy nowe, bo na kilka dziesięcioleci wcześniej, Allan Kardec w "Księdze Duchów", ogłosił swą teorię o mediach, wedle której rozmaite duchy mogą przenikać do naszych umysłów i przejmować je jak właściciel domu, który wchodzi przez drzwi.
Wierzący w Edgara Cayce'a jako Mistyka i Proroka twierdzą, że odsłonił on prawdziwe znaczenie "Apokalipsy św. Jana". Zgodnie z nim, księga jest kodem, który odnosi się do ciała ludzkiego. Dla przykładu: "siedem pieczęci" symbolizuje 7 ludzkich gruczołów lub centrów duchowych, podczas gdy "Baranek" symbolizuje wyższą świadomość [tj. Chrystusa], który jest w każdym człowieku. Nie jest to nic nowego, w zasadzie to mieszanina różnych średniowiecznych traktatów alchemicznych, choć nie jest wyjaśnione w jaki sposób Edgar Cayce dowiedział się o tym materiale.

Zgodnie z tym, co powiedziano, Edgar Cayce był cichym i porządnym człowiekiem, który w dzieciństwie doznał doświadczenia bliskiego śmierci, po którym to wszystkie jego umiejętności duchowe stały się bardziej widoczne. Zdaje się, że nie miał potrzeby uczenia się - po prostu, szedł spać z książką pod poduszką, a jego mózg przyjmował wiedzę sam. Wiadomo, że przynajmniej raz w roku czytał Biblię w całości. Modlitwa z kolei była ważną częścią jego rozkładu dnia oraz wymagana była dla jego kuracji. Edgar Cayce był głęboko wierzącym człowiekiem i martwił się o swoje "wizje". Wielkim niepokojem były dla niego duchowe wizje od Chrystusa Kalkina, które zawierały prawdziwe informacje o reinkarnacji i naturze duszy, z których wiele uderzało w ortodoksyjnie "chrześcijańskie" nauki. Przez lata zdołał on pojednać te rozbieżności utrzymując, że wszystkie religie dzielą od dawien dawna wspólną nić. Cichy i skromny Cayce, nigdy nie szukał uwagi i posiadał w sobie szlachetność i autorytet, jakie budziły respekt. Jedynie żona nazywała go "Edgar". Wszyscy inni zwracali się do niego "Mr Cayce".

Stenografowie zarejestrowali ponad 14.000 "odczytów" Cayce'a zaś w 1931 roku zostały one przetransferowane do siedziby Edgar Cayce Association [Stowarzyszenie Edgara Cayce] z siedzibą w Virginii i zarchiwizowane. Stowarzyszenie jest wciąż aktywne, sprawdzając metody leczenia i monitorując teksty, które jeszcze nie znalazły wyrazu w rzeczywistości, zaś jego archiwa zdają się być otwarte dla wszystkich. Czas życia Edgara Cayce'a to czas rozwoju Towarzystwa Teozoficznego, różokrzyżowców, czas przybycia do USA nauk duchowych Vivekanandy i potem Yoganandy, a także innych duchowych mistyków i myślicieli, których nauki mistyczne nie były obce Prorokowi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Jak żywoty wielu wizjonerów, uzdrowicieli i proroków, tak i życie Edgara Cayce'a było stresujące, często pędzone w biedzie, a czasem upokarzające. W swej niedokończonej autobiografii pt. "My Life as a Seer" ["Moje życie jako jasnowidza"], mówi on o licznych "porażkach", w tym: o spaleniu pracowni, zamknięciu szpitala z racji braku funduszy, wyrzucenia z domu, oszustwach finansowych jakich padł ofiarą i stałego nacisku tych, którzy starali się ukazać go jako oszusta. Mimo wszystko brał on na poważnie swą odpowiedzialność za pacjentów, wątpiących wielokrotnie w jego "dar" i martwił się o efekt, jaki jego informacje mają na słuchaczy. Dumał także nad swym przeszłym życiem, gdzie to uniknął kluczowej decyzji, wybierając jak odczuwał samobójstwo. Wierzył, że w jakiś sposób musi za to odpokutować służbą dla innych.

Musiały istnieć przypadki, gdy sam kwestionował to, o czym mówił, np. twierdząc, że Atlanci "projektowali się astralnie" na Księżyc i łatwo można zauważyć to, w jaki sposób trzeźwy i pobożny mężczyzna musiał być zdziwiony. Każde przeciwstawienie się umocnionym biblijnym twierdzeniom, było wpadaniem w kłopoty. Tak też było i z Edgarem Cayce. Został on aresztowany za praktykowanie medycyny bez odpowiedniej licencji, często również otrzymywał pogróżki od ludzi i nazistowskich ugrupowań religijnych. Jak widać jest to norma w życiu mistyków, wizjonerów i proroków, że do represjonowania ich używany jest rządowy aparat terroru i przemocy.

Przez pewien czas po wewnętrznym odkryciu prawdy o reinkarnacji Edgar Cayce obawiał się, że siły zła opanowały jego pozazmysłowe zdolności i że będzie musiał przestać używać swej mocy jasnowidzenia, skoro zaczęła go zawodzić. Samo rozważanie tego, że człowiek może żyć więcej niż jeden raz, wydawało mu się świętokradztwem, sprzecznym z naukami Chrystusa. Jednak po pewnym czasie przezwyciężył swe wątpliwości, tym bardziej, że jak się potem okazało, teoria reinkarnacji, którą sam poznawał dzięki swym niezwykłym zdolnościom, nie kwestionowała, ani nie zwalczała w żaden sposób nauk Chrystusa, a wręcz przeciwnie.

Ponad 2.500 ludzi przybyło do Cayce'a , aby poznać historie swych poprzednich wcieleń. Wiedza ta pomogła im, o ile "Przeglądy Życia" zostały uważnie przestudiowane i zastosowano się do wskazówek w nich zawartych. Niektórym dzięki temu udało się zamienić wewnętrzną udrękę w szczęśliwe życie. Edgar Cayce nauczał w swych readingach, że wszystkie istoty ludzkie mają jedną wspólną cechę: tylko wtedy mogą działać z pełną mocą, kiedy wyzbędą się egoizmu i skierują swą energię na pomoc potrzebującym.